Jornada Virtual d'Orientació Professional a les Terres de Lleida: "El mercat de treball"

10 de novembre de 2020

jornada orientacio

Quan les orientadores i els orientadors acompanyem durant la presa de decisions sempre ens apareix un dilema: posem l’accent en el mercat de treball i les possibles ofertes o en els valors i interessos de la persona? Amb altres paraules, què és més important triar pensant on trobarà feina o pensant en on serà feliç?

És evident que no són situacions contradictòries, sinó complementàries. En aquesta jornada convidem a dos experts en cada una d’aquestes visions. D’un costat la visió del president de la Cambra de comerç de Barcelona, en Joan Canadell.

Aquesta institució, preocupada pel futur de la nostra economia, ha fet un estudi de les tendències dels llocs de treball. Ell ens donarà la seva visió sobre el mercat de treball.

Per altra banda una persona referent en temes d’ètica, na Begoña Roman, que ajuda a molts professionals a aplicar l’ètica a la seva professió, ja sigui en l’àmbit educatiu, de la sanitat o qualsevol altre. Ella ens donarà una visió ètica de la nostra feina d’orientadors/es.

En aquesta 11a Jornada d’Orientació Professional volem plantejar aquest debat. En temps de crisi, com la que vivim en mig d’una pandèmia, podem convertir un problema en una oportunitat.

És el moment de fer una societat millor, on les persones, tot contribuint a una nova economia, puguin ser una mica més felices.

 

Sofia Isus

Departament de Pedagogia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida


Notícies