6 de novembre Conferència inaugural

“Els joves, la vulnerabilitat i el mercat de treball"

Descarregar Pdf

“Els joves, la vulnerabilitat i el mercat de treball” La ponència es centra amb el col·lectius de joves, analitzant com els afecta la vulnerabilitat amb la seva relació amb l’entorn laboral.
Marta Masagué Arboler:
Cap de projectes en l'àmbit de l'orientació, la formació i la recerca de feina. Interessada en el que significa desenvolupament de persones, ara focalitza els esforços en projectes que millorin l'ocupabilitat de les persones joves, procurant segones, terceres, o totes aquelles oportunitats que siguin necessàries  perquè desenvolupin el seu projecte de vida.
Tot això, sempre intentant assolir l'objectiu de compartir i col·laborar en xarxa per optimitzar sempre recursos públics i assolir serveis de qualitat.
Responsable del servei d'atenció i suport als joves a l'àrea d'Ocupació Juvenil.

Servei d'Ocupació de Catalunya -
Generalitat de Catalunya.