Informació de l'esdeveniment
Inici:
12JORNADA-ORIENTACIO-banner-programa

 

  

9.00 h  

Benvinguda als assistents

9.05 h   Vídeo d’autoritats que respondran a la pregunta: “si la vacuna és l’Orientació, quina vacuna utilitza el teu servei d’orientació?”

9.20 h 

 

Conferència inaugural:  "Orientació, treball i talent en l'era postCovid - Revolució o acceleració de tendències?a càrrec del Dr Juan Francisco de la Fuente


La situació derivada de la Covid-19 ha canviat de manera decisiva els escenaris sociolaborals, accentuant els desequilibris, generant noves vulnerabilitats i afectant de forma molt significativa a les nostres expectatives i (suposades) certeses.

No obstant això, i tirant la vista enrere, potser seria més honest dir que la pandèmia, en realitat, ha accelerat i posat en relleu tendències socials, econòmiques, laborals i educatives que ja es venien apuntant en els últims anys.

Davant d'aquestes noves realitats, l'orientació ha de desenvolupar respostes coherents amb els desafiaments socials i els reptes als quals s'enfronten els seus diferents grups d'interès: les persones, les organitzacions i les pròpies institucions.

Tot això implica centrar-se en el propòsit, qüestionar mètodes i avaluar resultats. Comporta també assumir que en un món en canvi permanent, la funció orientadora no pot ser només reactiva i adaptativa, sinó que ha de constituir-se com un actor clau per a la transformació i innovació social.

No es tracta d'aportar receptes (segurament no existeixen), sinó de compartir idees, perspectives i enfocaments per posar en valor l'orientació com una resposta efectiva, rellevant i necessària.

   

 

 

Dr. Juan Francisco de la Fuente

Combina l'activitat en l'àmbit de la consultoria amb l'activitat docent i investigadora a la Universitat de Lleida, la qual cosa li permet connectar amb la seva gran aspiració professional: contribuir a la millora de les organitzacions i del context social.

Des de la formació i l'experiència acumulada ha consolidat un perfil professional capaç d'aportar valor en la construcció d'organitzacions efectives, sostenibles i orientades a les persones, a través de sistemes de gestió avançada, excel·lència, desenvolupament organitzatiu i canvi cultural.

Ha col·laborat amb diferents persones i equips, i ha posat en valor la importància d'equilibrar el coneixement expert amb competències emocionals i socials, com les habilitats comunicatives, la motivació d'assoliment, l'enfocament a les persones i el compromís ètic.

Tot això, ho aplica com un repte professional, sempre des d'un enfocament de qualitat i millora contínua, a partir de la reflexió com a element clau per seguir aprenent i innovant.

     
10.20 h   Descans

10.30 h  

 

Dinàmica de les sales temàtiques

Espai de debat amb persones expertes sobre cinc temes relacionats amb l'orientació en el moment actual. Com ho fareu?

• Quan facis la inscripció se't demanarà que t'apuntis a una de les sales temàtiques i, posteriorment, t'enviaran l'enllaç perquè hi puguis participar el dia de la Jornada.

• Dins de la sala, es generarà un diàleg entre les persones que hi assistiu, que servirà per treballar i aprofundir en el tema que hauràs triat.

• Al final del treball, podreu acordar unes conclusions, propostes, dubtes, experiències i/o recursos sobre el tema tractat, que es presentaran breument, a la sala general, en el moment de les conclusions de la Jornada i quedaran penjades a la web.

     
   

Accés a les sales temàtiques:

(enllaç enviat al teu correu electrònic)

   

Sala 1: Mercat de treball 2021 - Impacte de la Covid 19

Modera: Servei d'Informació i Orientació Universitària de la UdL i Cambra de Comerç de Lleida

 
El segon trimestre de 2021 segons l’enquesta de Població Activa EPA:

L’ocupació augmenta en tots els sectors i en totes les comunitats autònomes, els majors increments es produeixen a Andalusia, Catalunya i Comunitat de Madrid.

La taxa d’activitat ha augmentat 89 centèsimes i es situa en un 58’58%.

La  taxa d’atur es situa en el 15’26%  ( en el darrer any hi ha un augment d’un 5’22% ).
Els 140.000 milions d’euros provinents dels fons Next Generation EU  seran una inversió en recursos públics mai vista fins ara i que hauria de tenir un efecte positiu en la recuperació de l’ocupació.

És important invertir recursos en polítiques actives d’ocupació i dissenyar mesures específiques per orientar als col·lectius més desafavorits a iniciar o reprendre les seves carreres professionals: orientació i qualificació per a donar resposta a les noves necessitats del mercat de treball.

   

 

   

Sala 2: El benestar i la felicitat: els nous objectius de l’orientació?

Modera: Associació ASPID i Coordinació Territorial de Joventut a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran.

Es parla molt de “posar la persona al centre”, però en aquest taller ho volem fer de debò: a partir del testimoni de persones orientades de diferent perfil identificarem noves fórmules a l'hora de plantejar la nostra tasca d’orientació en aquest nou context. Qui acompanya a qui? Orientem en la felicitat i l’escolta de la persona?

 

Padlet treballat durant la sessió: https://padlet.com/xnejlleida/p1l9eqzgddpgio31

   

 

     

Sala 3: L'orientació en xarxa: Un nou model més efectiu al territori.

Modera: Ajuntament de Lleida

Lleida és una ciutat orientadora i per poder portar a la pràctica aquesta orientació disposa d’un ampli ventall de serveis i recursos: des d’un model d’orientació a famílies amb infants de 0-3 anys, fins a recursos d’orientació educativa i professional, al llarg i ample de la vida.

El treball en xarxa de tots aquests recursos cada vegada és més intens i més efectiu i en aquest taller volem donar a conèixer quin són aquests recursos, quin model d’orientació porten a terme i com es coordinen i estableixen aquesta xarxa per esdevenir un referent al territori.

   

 

   

Sala 4: El poder de les dades en els processos de selecció.

Modera: Servei d'Ocupació de Catalunya

El poder de les dades és cada vegada més gran i influent, i la seva presència és i serà imprescindible en l’àmbit laboral. Abans de fer front a una entrevista de feina, les persones participants cal que tinguin present les dades que l’ocupador ja sap d’elles anticipadament. Ens plantegem debats ètics i relatius a la protecció de dades personals? I el rèdit que obtenen les empreses?

La lleidatana experta en dades, Laura Sunyol Bert, ens acompanyarà per explicar-nos l’afectació i l’impacte que això té en la selecció de personal. Coneixerem com els processos de selecció ja n’estan traient profit, fent estudis de perfil i anàlisis competencials de les persones candidates que opten a un lloc de treball.

   

 

   

Sala 5: La mentoria social com a metodologia per fer front a les noves dificultats generades.

Modera: Institut Municipal d’Ocupació "Salvador Seguí"

La pandèmia ha posat a moltes persones en una situació límit, tant econòmica, amb dificultats per satisfer les seves necessitats bàsiques, com en desajustos emocionals sobrevinguts i inesperats amb conseqüències que van des del desànim a malalties mentals greus. Considerant aquesta afectació d’emergència en alguns col·lectius, és necessari la realització de noves accions que ajudin a empoderar-se, a vèncer els obstacles i ha incorporar-se de nou a l’entorn social, laboral o acadèmic. Comptar amb una persona igual que et faci costat, que sigui referent pel canvi, que incentivi i t’acompanyi per aconseguir els teus objectius, pot fer que el procés d’inserció es torni més intens, motivant i compromet a la persona per emprendre el camí.

En aquest taller coneixerem el que es la mentoria social i trobarem diferents formes d’aplicar-la al món de l’orientació.

   

 

 

 

11.30 h

 

Conclusions i cloenda a càrrec dels organitzadors.