Desenvolupament de la Jornada "El Mercat de treball"

Informació de l'esdeveniment
Inici:
CARTELL 2020_jornada orientacio

 

 

9.00 h Benvinguda als assistents


9.20 h Conferència inaugural
a càrrec de la Sra Begoña Roman (ètica)  i del Sr Joan Canadell (mercat de treball)

A la conferència s’exposarà la relació existent entre l’ètica il’orientació professional. Orientar-se requereix tenir un objectiu, recursos personals i estar disposat a perseverar en l’assoliment. Tot plegat, en diferents graus, depèn d’un. Formar-se per arribar on un vol, mai és una pèrdua de temps. Però encara avui el treball, i el seu estat en el mercat, no ens pot ser indiferent. Com tampoc ho és l’edat que es té i els preus (de tot tipus) que un està disposat a pagar. I que, al cap i a la fi, pagui la pena.

La cambra de comerç de Barcelona ha realitzat un informe sobre les professions més demandades i amb major remuneració de Catalunya. El president de la cambra de Barcelona ens donarà informació que ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixements sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. A més, es podrà preguntar sobre la situació actual del mercat de treball i l’afectació de la pandèmia.

 

Begoña Roman

És professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. És presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya. Les seves principals línies de recerca són la bioètica, l’ètica de les organitzacions i l’ètica aplicada a la intervenció social.

Joan Canadell

És el President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb gran experiència en la direcció i gestió d’empreses i consorcis. Enginyer industrial d'organització i màster en màrqueting i distribució comercial per la Universitat Politècnica de Catalunya.


10.50 h  Descans


11.00Dinàmica de multisales temàtiques

Espai de debat per aprofitar les diferents visions, experiències i coneixements de les persones assistents sobre el Mercat de Treball. Vosaltres sereu qui marcarà de quins temes es parlarà i en quina profunditat. Com ho fareu?

• En el moment de la inscripció se us demanarà que apunteu alguns dels temes que us generen dubtes o debats entorn al concepte "mercat de treball".

• El dia de la Jornada obrirem unes sales videoconferència amb els temes que ens haureu suggerit. Lliurement, vosaltres podreu participar en la sala que vulgueu.

• Dins de la sala, es generarà un diàleg entre les persones que hi assistiu que podreu gestionar lliurement, amb l'ajuda d'una persona del comitè que moderarà.

• Al final del debat, podreu acordar unes conclusions, propostes, dubtes, experiències i/o recursos sobre el tema tractat, que es presentaran breument a la sessió de conclusions de la Jornada i quedaran penjades al web de la mateixa

   

 Accés a les sales temàtiques:

 

Sala 1: Com es pot afrontar el procés d’orientació en el mercat laboral canviant?

 

Sala 2: Estratègies o tècniques d’apropament de l’orientador cap a l’empresa.

 

 

Sala 3: Eines i recursos per a professionals, per tal d'afrontar l'orientació professional en temps de COVID.

 

 

Sala 4: Reinterpretació del context laboral i nous jaciments d'ocupació.

 

Sala 5: Quines competències necessiten els nostres alumnes per al nou mercat laboral incert?

 

 

 

Sala 6: Procés de selecció per competències: visió de l'entrevistat i de l'empresa.

 

  

12.00 h Conclusions i cloenda a càrrec dels organitzadors.